Hvad dælen betyder det egentlig at noget er produceret ‘bæredygtigt og ansvarligt’? Det er ikke beskyttede begreber og hvem som helst kan sige stort set hvad som helst, typisk med tanke for at fremme egne kommercielle interesser. Tal der råber, hopper og danser med bagvedliggende forudsætninger de fleste forbliver ubekendte med - i stedet for at understøtte lige præcis hvor meget bedre et produkt eller en metode er i forhold til andre variationer. Stærke grønne statements og rationaliseringer bliver kastet lemfældigt rundt som fritflyvende pandekager hos en ubekymret dessertkok... 

Så derfor lidt flere ord om Frisk fra Gårdens ambition til de ordtørstige - og spis gerne (godt) brød til ;) 

Vi er ikke perfekte. Men vi har startet Frisk fra Gården fordi vi vil en bedre fødevareproduktion. Det betyder bl.a. at vi arbejder med råvarer der er i sæson. Men vi sætter også pris på og udnytter forskellige konserveringsformer der understøtter råvarernes egenskaber. Fx ved frysning af æblemost. Eller tørring af frugter. Eller gæring af frugt og grønt. Afsættet er den velsmagende, modne råvare.

Vi foretrækker lokale produkter i udgangspunktet - men at vi accepterer at nogen produkter ikke vokser tæt på København, hvorfor vi også hjemfører dem fra andre lande og regioner, når de er i sæson der. Og nogen produkter produceres ikke mest energieffektivt lokalt hos os - og udvikler bedre smagsegenskaber når de får mere sol og varme end hvad frugt og grønt typisk får på vores breddegrader - eller kun kan få gennem opvarmning og gennemlysning i drivhuse. Vi tager derfor afsæt i europæiske fødevarer.  

I vores transporter af fødevarer er vi meget fokuserede på hvordan de transporteres mest hensigtsmæssigt. I CO2 regnskabet udleder flytransport markant flere emissioner per transporteret fødevare end bådtransport der er mest CO2 effektiv. Omvendt er bådtransport meget ofte miljøskadelig og kræver typisk en kemisk behandling af frugt og grønt så udviklingen tilpasses den langsommelige transportform. Lastbiltransport (oftest kølet) har både plusser og minusser på begge konti, men det er oftest her vi ender med vores udgangspunkt i Europa.

Vi foretrækker så lidt og så bæredygtig emballage som muligt. Og vi genbruger så vidt muligt muligt emballage der kan renses, f.eks. mælkeflasker. Men vi har samtidig et ansvar for f.eks. at forebygge krydskontaminering af bakterier, så jordbakterier ikke blandes sammen med animalske produkter. Så vi bruger emballage til at adskille de forskellige kategorier af fødevarer. Og vi må bare konstatere at vores salater, bladgrønt og krydderurter bevarer deres friskhed markant bedre i plastic end uden - og at kvaliteten af vores varer er meget vigtig faktor. Her stoler vi på at vores kunder er med til at sikre det rette genbrug og bortskaffelse. Med andre ord, vi bruger emballage balancerer efter bedste evne fødevarekvalitet, -sikkerhed og bæredygtighed. Og scanner løbende markedet for bedre løsninger. 

Vi vil gerne støtte forbedringen af biodiversitet, jordkvalitet og miljø. I dag er vores fødevaresystem en blandt en række faktorer der drastisk udrydder arter og underminerer vores fremadrettede livsgrundlag. Derfor foretrækker vi biodynamiske og regenerative dyrkningsprincipper, hvor styrkelse af naturens egne forsvarsmekanismer står centralt. Vi kan se at store landbrug med meget intensiv drift af meget få kulturer reducerer biodiversiteten. Vi kan se at et uforholdsmæssigt overforbrug af kvælstof giver problemer for vores vandkvalitet. Danmark har sågar store vanskeligheder ved at overholde sine direktivforpligtelser, både for så vidt angår partikler og ammoniak samt vandkvalitet - tilsyneladende også på sigt. Og vi kan se at de store tunge traktorer, der særligt anvendes i industrialiserede brug, bidrager til at pakke jorden og til at reducere jordkvaliteten. 

Vi sætter stor pris på økologi - og opfatter den øgede anvendelse af økologi som en positiv udvikling. Vi kan se at økologien i dag også omfatter industrialiseret landbrug, f.eks. med tunge maskiner, brug af konventionel gylle og med den betydelige række økologi-godkendte sprøjtemidler, der bl.a. undergraver biodiversiteten. Vi kan samtidig se at små landbrug og havebrug ofte er mere skånsomme over for natur, biodiversitet og miljø. 

Derfor vil vi helst arbejde med dem. Mens vi gør det, imødeser vi med stor begejstring en øget brug af nye teknologier der kan understøtte en mere nænsom dyrkning og forståelse af fødevarer og afhjælpe de arbejdsintensive processer - og en mere begavet standardisering af informationer om ovenstående temmelig grundlæggende indsigt i vores fødevareproduktion. Men der er et stykke vej endnu.

Vi er pragmatiske med vores producenter. Det betyder at vi prioriterer helheden og den samlede effekt. Det bæredygtige fylder rigtig meget. Men nogen gange får det gode håndværk og det i sidste ende enestående gode produkt lov til at fylde mere end det ansvarlige. Det er en balance vi i sidste ende står på mål for. Vi ved godt at ikke alle er der hvor vi kunne ønske os at de var i forhold til de produkter der efterspørges. Men vi arbejder med at tydeliggøre vores værdier og stille kritiske spørgsmål, også til vores producenter, så vi kan skabe større transparens i fødevaresystemet. Og sådan at vi sammen med vores kunder kan flytte fødevareproduktionen, de store indkøbere og hvad der til tider kan forekomme en temmelig fodslæbende regulering.


Vi betragter det som virkelighedsfjernt, som nogen gør det, at påkalde sig fødevareforsyningssikkerhed i et globalt perspektiv for at fortsætte en lokal forurening med såkaldte planteværn og overgødskning, dvs. med en fremskrivning af det nuværende og stigende globale forbrug som argument. Det er selvsagt hverken ansvarligt eller bæredygtigt. 


Vi anerkender at vores ændrede forbrugsmønstre er en del af en bæredygtig omstilling. Vi vil gerne understøtte dette, gennem et produktsortiment der samlet set balancerer en vægt på det lokale, det sæsonbetonede, det grønne med afsæt i små brug og regenerativ tænkning. Samtidig vil vi gerne fremhæve de enestående madkulturelle oplevelser der ligger hos en række små producenter - og gennem nærheden til dem og deres produkter, bidrage til at reducere madspild, ikke bare gennem forenklet logistik, men helt ude i forbrugerleddet. Vi vil vise at vejen mod et bæredygtigt forbrug kan brolægges med en sund og krævende mad- og fødevarekultur forankret i den højeste kvalitet. 

Vi tilstræber en øget gennemsigtighed i vores fødevaresystem. Vi bør vide hvor vores fødevarer kommer fra. Hvordan de er blevet behandlet før vi giver det til vores børn. Hvilken effekt dyrkningen har på klima og på de lokale miljøer de er en del af. Vi bør vide hvad de dyr vi spiser har fået at spise. Hvordan de har levet. Og hvilken type medicin de evt har fået i deres levetid. Vi bør vide hvornår vores frugt og grønt er høstet - og hvordan det er blevet behandlet efter høsten. Vi bør vide hvilken ernæringskvalitet der er i de fødevarer vi spiser - også i forhold til vitaminer og mineraler og meget mere. Noget kan ske gennem dygtige og engagerede producenter - andet skal ske gennem regulering og standarder der skaber mere hensigtsmæssige markeder. Frisk fra Gården er startet med at forsøge at fortælle historierne om de enkelte produkter og de producenter de kommer fra. Og der er mange flere historier at fortælle!

Vi ønsker os en klar kobling mellem fødevare- og landbrugspolitik. Med rammebetingelser for dansk landbrug der tydeligt understøtter en bæredygtig produktion. Ikke ved små symbolske ad hoc støtte-ordninger, men gennem de grundlæggende produktionsbetingelser. Vi ønsker at Danmark skal fastholde og udvikle sin historie som et dygtigt landbrugsland. Også med plads til at producere i flere kvaliteter af fødevarer, både til inden- og udenlandske ganer. Men vi ønsker os en landbrugspolitik der hænger sammen med vores fødevareambitioner - og hvor vi belønner de dygtigste og de mest ansvarlige landbrugere. Hvor vi fremmer og støtter rammebetingelserne for den ansvarlige produktion - mht klima, miljø, biodiversitet, dyrevelfærd, folkesundhed - og smag!

Vi har holdninger til smag - og vi inviterer vores kunder, samarbejdspartnere og interesserede til at være med til at udvikle definitionen på de ansvarlige og enestående gode fødevarer. Vi håber at vi sammen kan finde og forme den vej vi bør gå i omstillingen til et kvalitetsdrevet og bæredygtigt fødevaresystem. Og vi glæder os til at høre hvad du syntes vi kan gøre sammen for gøre systemet endnu bedre.